Index očekávání firem

Stabilizace očekávání budoucího vývoje

Souhrnný Index očekávání firem (IOF) vykazuje ve 2. čtvrtletí téměř stejnou hodnotu jako v předcházejícím období. Nárůst z 20,3 bodu na 22 bodů lze vnímat jako marginální, zejména s přihlédnutím k průměrné mezikvartální změně indexu, která činí osm bodů. 

Pokud jde o dílčí indexy, z nichž se souhrnný IOF skládá, tak významnější změnu tentokrát zaznamenal index vývoje objemu investic, jenž se zvýšil z 10,7 na 15,6 bodu. I u obou dalších subindexů, tzn. indexů vývoje poptávky a rozšíření podnikání, došlo ke zlepšení, nicméně pouze v minimálním rozsahu nepřesahujícím půl bodu.

Podobně jako souhrnný IOF, tak i jeho jednotlivé komponenty svědčí o stabilizaci očekávání budoucího vývoje ve firmách. Dílčí index rozšíření podnikání potvrdil pozitivní korekci, k níž došlo v prvním čtvrtletí 2019 po hlubokém propadu v závěru loňského roku. Subindex vývoje objemu investic částečně zkorigoval významný propad, který vykázal v předchozím kvartále. Poslední sledovaný index rozšíření podnikání se drží blízko 10 bodům již pět čtvrtletí po sobě.

Vývoj očekávání malých a středních firem, tak jak je reprezentuje souhrnný IOF i jeho komponenty, podle našeho názoru věrně reflektuje změny, k nimž v minulých měsících docházelo v české ekonomice, jakož rizika, spojená s jejím dalším vývojem. Ekonomické subjekty na jedné straně již vstřebaly nevyhnutelnost relativně výrazného poklesu tempa růstu agregátní poptávky (HDP) v letošním roce, na straně druhé však také dostaly příležitost přesvědčit se o tom, že se skutečně jedná – alespoň v dohledné době – pouze o zpomalení, nikoliv o recesi, neřku-li o hlubokou krizi. Většina dotazovaných firem i nadále hledí do budoucna s optimismem opírajícím se o reálný fundament a podpořeným dlouhodobě stabilní vysokou mírou spokojenosti s ekonomickou situací v zemi.

2 komentáře

Přidejte komentář

(*) povinné pole

Odeslat známému

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Odeslat na email (vyžadováno)

captcha

×